Sabtu, 07 November 2015

Kumpulan Contoh

Kumpulan Contoh - barangan atau sebahagiannya dr barang-barang dalam apa-apa cara, dan keadaan sama DGN segala-galanya yang dibayangkan; barang-barang yang boleh mewakili barang-barang lain dalam yang sama krn sifat-sifatnya: barang-barang pameran dl tidak dijual hanya dipaparkan sebagai -; Beras ini tidak DNG sesuai - Nya; 2 sesuatu yang akan atau yang disediakan kepada ditiru atau diikuti: Nenek memberi - bagaimana untuk bunga; Buku ini mengandungi pelbagai - menyurat; 3 corak (untuk batik, membuat pakaian, dan lain-lain):

ada orang yang memakai batik -, ada yang tidak; majalah dl wanita sentiasa dimuatkan - memotong pakaian; 4 model Contoh Cerpen (rumah, kapal terbang, dan lain-lain dl bentuk yang kecil untuk menunjukkan bagaimana rumah itu, kapal terbang, dan lain-lain yang akan menjadi nyata atau diwujudkan): kami adalah dijemput untuk melihat pameran - rumah yang mudah; 5 teladan (kelakuan tt, tindakan, dan lain-lain); perkara (seperti peristiwa) yang menjadi contoh: Kelakuan guru - untuk pelajar; aktiviti kerja dl menjadi - untuk sahabat-sahabatnya;

- Borang Graf contoh reka bentuk susun atur huruf, klise, dan lain-lain; - Graf jenis fon atau model huruf mengikut sebutan mereka; - Dag hakikat bahawa sampel telah diambil dr pihak telah menerima barang itu; - Contoh Makalah Pembelian Dag contoh yang menjadi asas kepada pembelian sesuatu jenis barang-barang; - Menawarkan satu contoh ditangkap pihak barangan Dr. Dag yang ditawarkan; - Jenis contoh Dag yang menunjukkan secara am jenis barangan parti (komoditi), tetapi tidak barangan yang diambil dr pihak itu; sampel mentah;

lelaki · con · toh v 1 Contoh Pidato melakukan atau membuat sesuatu mengikut contoh; meniru; meniru: pelajar ~ buku dr gambar; kanak-kanak biasanya ~ tingkah laku ibu bapanya; 2 meniru (memplagiat, penyalinan) kerja-kerja orang (pelajar sekolah tt): berfikir dan lakukan sendiri, tidak ~ sahaja; lelaki · con · Tohi v memberi kpd contoh: Nabi Muhammad SAW. ~ Islam bagaimana ia harus berkelakuan baik dan personaliti;

sumber : http://www.kumpulancontoh.com/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar