Sabtu, 14 November 2015

Contoh Paragraf Analogi

Contoh Paragraf Analogi - Pengumpulan sampel dan wawasan Lengkap perenggan analogi - perenggan analogi adalah satu jenis ayat yang telah dibangunkan dengan kaedah induksi. Atau dengan kata lain, perenggan adalah perenggan induktif analogi, perenggan yang bermula dengan - butir-butir dan kemudian membuat kesimpulan untuk menjadi perkara yang biasa.

Perenggan analogi itu sendiri adalah satu perenggan itu adalah idea utama disampaikan dengan membandingkan dua perkara yang berbeza, Contoh Paragraf Analogi tetapi ia mempunyai banyak persamaan. Persamaan - persamaan yang telah digariskan pada awal - awal perenggan. Kemudian, persamaan - persamaan telah disediakan ke dalam satu kesimpulan umum.

Rusuk sangat terdedah. Jika tulang rusuk yang bengkok sejajar dengan kuat, maka mereka akan menjadi rosak. Sebaliknya, Contoh Paragraf Analogi jika mereka tidak diluruskan, maka mereka akan tetap bengkok. Sifat ini tulang rusuk rapuh serta sifat wanita itu. Mereka adalah makhluk yang sangat rapuh. Jika mereka dilayan dengan keras, mereka akan dimusnahkan atau melawan. Walau bagaimanapun, jika ia tidak nyata menanganinya, mereka akan pecah dan tidak akan taat. Oleh itu, seorang wanita digambarkan sebagai sekeping tulang rusuk yang tidak boleh dizalimi atau dilembuti.

baca selengkapnya : Contoh Paragraf Analogi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar